Pobieranie wycinków do badania histopatologicznego