Piotr Wójtowicz

Studia na I-szym Wydziale Lekarskim w Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1973-1979

Staż podyplomowy w Klinikach warszawskich 1979-1980

Praca w Oddziale Otolaryngologicznym pod kierunkiem dr med. Henryka Sienkiewicza w latach 1980-1984 w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.

W latach 1984-1990 II Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr n med. Bogusława Moszyńskiego.

W latach 1990-2011 Klinika Otolaryngologii Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. n med. Andrzeja Kukwy jako adiunkt i zastępca ordynatora.

Od 2011 do chwili obecnej Klinika Otolaryngologii Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie pod kierunkiem prof. dr n med. Antoniego Krzeskiego jako adiunkt i zastępca ordynatora.

Jestem autorem wielu prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Byłem uczestnikiem licznych zjazdów (Lyon, Berlin, Amsterdam, Geneva, Ferrara, Monachium, Wiedeń, Kopenhaga, Londyn). Uczestniczyłem w kursach w zakresie chirurgii ucha (Warszawa, Bolonia), krtani (Amsterdam), leczenia bezdechu (Warszawa, Gdańsk), chirurgii laserowej (Warszawa, Kopenhaga), chirurgii piezoelektrycznej (Ferrara). Wspólnie z prof. dr n med. Andrzejem Kukwą opracowaliśmy pierwszą polską protezę rusztowania krtani.

Piśmiennictwo

Sienkiewicz H, Wójtowicz P

A case of plexiform neurofibroma of the face.

Otolaryngol Pol. 1985;39(3):253-6. Polish. No abstract available.

Moszyński B, Goździk-Zołnierkiewicz T, Krzeski A, Wójtowicz P.

Chronic granulomatous otitis media.

Otolaryngol Pol. 1987;41(1-2):55-63. Polish.

Sienkiewicz H, Wójtowicz P.

A case of juvenile angiofibroma of the nasal vestibule.

Otolaryngol Pol. 1988;42(4):284-6. Polish.

Kukwa A, Tulibacki M, Wójtowicz P, Kizler K

Badania oxymetryczne u dzieci z zespołem Sleep-Apnea.

Otolaryngol. Pol 1994 T. supl 18; s. 424-426

Kukwa A, Wójtowicz P, Sujkowska U, Olędzka I

Czy w preparacie Crile’a powinien znajdować się miesień mostkowo-obojczykowo-sutkowy?

Otolaryngol. Pol 1994 T. supl 4 nr 16; s. 152-154.

Kukwa A, Wójtowicz P, Olędzka I

Leczenie zwężeń krtani i tchawicy u dzieci.

Otolaryngol. Pol 1994 T. 48 supl 18; s. 420-42

Wójtowicz P, Sujkowska U, Kukwa A, Sobczyk G, Misztela T.

Multifocus or recurrent carcinoma adenoides cysticum.

Otolaryngol Pol. 1995;49 Suppl 20:463-7. Polish.

Kukwa A, Wójtowicz P, Pietniczka M, Sujkowska U, Oledzka I.

Complications after partial surgery for laryngeal cancer.

Otolaryngol Pol. 1995;49 Suppl 20:329-31. Polish.

Wójtowicz P, Kukwa A, Dudziec K, Piastkowska M.

Functional reconstruction after partial laryngectomy for laryngeal cancer.

Otolaryngol Pol. 1995;49 Suppl 20:209-12. Polish.

Sujkowska U, Kukwa A, Wójtowicz P, Dudziec K, Tulibacki M, Wiecławska M.

Monitoring of a patient with nasal papilloma.

Otolaryngol Pol. 1995;49 Suppl 20:172-5. Polish.

.

Kukwa A, Oledzka I, Wójtowicz P, Pietniczka M.

Continuation of care after partial surgery for laryngeal cancer.

Otolaryngol Pol. 1995;49 Suppl 20:102-4. Polish.

Wójtowicz P, Kukwa A, Sujkowska U, Pietniczka-Załęska M, Dudziec K.

Ocena endoskopowa w kwalifikacji chorych do leczenia zaburzeń drożności nosa i trąbki słuchowej. Otolaryngol. Pol. 1995 T.49 supl.19; s.376-379 tab.

Kukwa A, Wójtowicz P, Pietniczka-Załęska M, Sujkowska U, Olędzka I.

Powikłania po operacjach częściowych z powodu raka krtani. Otolaryngol. Pol. 1995 T.49 supl.20; s.329-331 tab. bibliogr.

Kukwa A, Wójtowicz P, Sujkowska U, Dudziec K, Olędzka I.

Rzadkie typy nowotworów i ciał obcych w obrębie nosa i zatok. Otolaryngol. Pol. 1995 T.49 supl.19; s.243-247

Wójtowicz P, Sujkowska U, Kukwa A, Sobczyk G, Misztela T.

Wieloogniskowość czy wznowa carcinoma adenoides cysticum. Otolaryngol. Pol. 1995 T.49 supl. 20; s.463-467

Kukwa A, Dudziec K, Tulibacki M, Wójtowicz P.

Zaburzenia saturacji (SaO2) u dzieci jako wskazanie do adenotomii i tonsillektomii. II Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Pamiętnik. Jurata 29.09-1.10.1995. Pod red. Z. Nowickiego i J. Jakitowicza. Gdańsk: 1996

Kukwa A, Wójtowicz P, Sobczyk G, Kizler-Sobczyk K.

Multi-stage anatomical-functional reconstruction in surgical treatment of cancer of the mouth floor and tongue.

Otolaryngol Pol. 1997;51 Suppl 25:53-6. Polish.

Kukwa A, Wójtowicz P.

Zwężenia krtani i tchawicy jako skutek urazów wielonarządowych. Wybrane problemy urazów wielonarządowych. Pod red. J. Wrońskiego, R. Abraszko, J. Chodorskiego. Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny Wrocław: 1997: s. 214-217 tab. bibliogr.: Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego.

Kukwa A, Krajewski R, Pietniczka M, Wójtowicz P.

Reconstruction methods in skull base surgery.

Neurol Neurochir Pol. 1998 Jul-Sep;32(4):853-62. Polish.

Nowaczewska K, Wójtowicz P, Kukwa A, Ratajczak J, Tulibacki M.

Respiratory papillomatosis–new methods of treatment.

Otolaryngol Pol. 2010 Jan-Feb;64(1):31-6. Polish.

Kukwa W, Andrysiak R, Kukwa A, Hubalewska-Dydejczyk A, Gronkiewicz Z, Wojtowicz P, Krolicki L, Wierzchowski W, Grochowski T, Czarnecka AM.

(99m) TC-octreotide scintigraphy and somatostatin receptor subtype expression in juvenile nasopharyngeal angiofibromas.

Head Neck. 2011 Dec;33(12):1739-46. doi: 10.1002/hed.21668. Epub 2011 Jan 10.

Kukwa W, Wojtowicz P, Jagielska B, Sobczyk G, Kukwa A, Czarnecka AM.

Laryngeal embryonal rhabdomyosarcoma in an adult – a case presentation in the eyes of geneticists and clinicians.

BMC Cancer. 2011 May 12;11:166.

Praca doktorska:

Piotr Wójtowicz

Promotor Prof dr hab. Andrzej Kukwa.

Leczenie zwężeń części podgłośniowej krtani i szyjnej części tchawicy.

Warszawa, 2000, 92 s. ryc. Tab. Bibliogr.: Klinika Otolaryngologii Oddziału Stomatologii. Akad. Med. W Warszawie